top of page

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានកំណត់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃពុធទីបួននៃខែ។ កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាប្រជុំត្រូវផ្លាស់ប្តូរ។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបវារៈប្រជុំនិងនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រជុំទាំងនោះ។

bottom of page